Zarządzanie przedsiębiorstwem
w warunkach konkurencji

Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
10 - 957 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 4a, tel. 089 523 49 59, fax 089 523 34 85;
e-mail: kep@uwm.edu.pl


 Home  Cele konferencji,  zakr. tematyczny  Informacje  organizacyjne  Komitet naukowy  Komitet  organizacyjny  Uwagi, wymogi  edytorskie  Program  konferencji


 © Copyright by Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie